Que fem

Per menys d’1€ a l’hora, oferim als nostres clients un servei de gran utilitat per les empreses d’e-Commerce angleses.

A totes les empreses que tenen una pàgina web eCommerce, i que per tant fan negocis en anglès, els proporcionem la seva pròpia pàgina web en espanyol, així com també el seu propi comerç multilingüe de desenvolupament comercial d’eCommerce i la gestió de serveis. Creem, promocionem i ens fem càrrec a curt i a llarg termini de la segona llengua de la seva pàgina eCommerce. En primer lloc, per iniciar aquest servei mensual oferim la nostra especialitat: el castellà i el català (ens ubiquem a Catalunya), la qual cosa la taxa és de tant sols 1€ a l’hora de facturació.

INFORMACIÓ IMPORTANT: Les empreses online en anglès haurien de conèixer la barrera lingüística que es produeix en el negoci d’eCommerce internacional. A continuació els expliquem per què el nostre servei els pot ser de gran utilitat:

  • Hi ha 24 llengües reconegudes a Europa.
  • Les pàgines escrites només en anglès no aconsegueixen el 25% d’Internet.
  • Pel 56,2% dels consumidors, obtenir informació en el seu propi idioma és més important que el preu.
  • El 42% dels consumidors mai compren a pàgines que no estan traduïdes a la seva llengua.
  • El 54% dels europeus poden mantenir una conversació en almenys una llengua estrangera, la qual cosa significa que gairebé la meitat tan sols parlen una llengua.
  • El 19% mai no naveguen per Internet en una llengua estrangera.
  • El 90% dels usuaris d’Internet, si tenen l’oportunitat prefereixen visitar una pàgina web en la seva llengua.
  • La majoria de la gent busca els articles en la seva llengua.
  • Per atreure els compradors internacionals, els venedors han de parlar la seva llengua.